De Poepdokter Junior

Voor het boek De Poepdokter Junior verzorgde Tirza van Hengstum de complete eindredactie. Opdracht: Eindredactie Opdrachtgever: Splint Media B.V.

Magazine Positieve Gezondheid

Voor Instituut voor Positieve Gezondheid was Tirza van Hengstum lange tijd betrokken als communicatieadviseur. Tijdens deze periode verscheen de landelijke nota gezondheidsbeleid met daarin het gedachtegoed van Positieve Gezondheid opgenomen als leidraad om de zorg te optimaliseren in de toekomst. In haar rol als communicatieadviseur ontwikkelde Tirza van Hengstum een magazine Positieve Gezondheid, waarin diverse […]

Dagvoorzitterschap webinar GGD

Voor GGD Hollands Noorden verzorgde Tirza van Hengstum meerdere malen het dagvoorzitterschap tijdens webinars in de COVID19 periode. Opdracht: Dagvoorzitterschap Opdrachtgever: GGD

Van Verre Magazine

Voor Nyenrode Alumni VCV Magazine, het blad voor voormalig studenten van de Nyenrode Business Universiteit, verzorgde Tirza van Hengstum de eindredactie. Opdracht: Eindredactie Opdrachtgever: Nyenrode Business Universiteit

Animatie Programmatisch toetsen

Bij het Amsterdam UMC – locatie AMC werd de master Geneeskunde vernieuwd. Een onderdeel hiervan was de nieuwe vorm van toetsen; studenten halen feedback op en worden niet langer beoordeeld met een cijfer. Om artsen en werkplekbegeleiders in de coschappen hierover te informeren, ontwikkelde Tirza van Hengstum deze animatie. Opdracht: continue communicatieondersteuning rond de master […]

Two pager GGD Hollands Noorden

GGD Hollands Noorden ontwikkelde een interne nieuwe strategie en zocht naar een manier om de strategie simpel, eenvoudig en effectief over te brengen op de medewerkers. Hiervoor ontwikkelde Tirza van Hengstum een two pager. Met één document heeft iedere medewerker de grote lijnen altijd bij de hand. Opdracht: Vormgeving two pager Opdrachtgever: GGD Hollands Noorden

Interview in magazine Pallium

Portfolio Communicatieadviseur Tirza van Hengstum De Tekstboetiek

Voor het magazine Pallium over Palliatieve Zorg nam Tirza van Hengstum diverse interviews af over de toepassing van palliatieve zorg in de laatste levensfase. Opdracht: interview Opdrachtgever: Netwerken Palliatieve Zorg

Digitaal magazine Ministerie van Defensie

Voor het Ministerie van Defensie schreef Tirza van Hengstum voor een digitaal magazine een interview over duurzame inzetbaarheid. Opdracht: interview Opdrachtgever: Ministerie van Defensie

Positieve Gezondheid in de huisartspraktijk

Voor het boek Positieve Gezondheid in de Huisartspraktijk – Samenwerken aan betekenisvolle zorg is geschreven door auteurs Machteld Huber, Karolien van den Brekel & Hans Peter Jung en gaat over de toepassing van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid als gespreksinstrument in de huisartspraktijk. Tirza van Hengstum was coördinerend eindredacteur. Opdracht: Eindredactie Opdrachtgever: Machteld Huber, Karolien […]

Bruidsmagazine

Voor het magazine Bruid & Bruidegom Magazine was Tirza van Hengstum columniste over de voorbereidingen voor haar eigen bruiloft. Maandelijks verscheen er in het magazine een pagina over het aanzoek, de weddingplanner, de trouwjurk en het vinden van de juiste locatie.  Opdracht: Columnist Opdrachtgever: Bruid & Bruidegom Magazine